وکیوم فرمینگ یا وکیوم فرم دهی به ورق های با گرما نرم شده ، که توسط حرارت مستقیم یا القائی و تخلیه هوای ما بین ورق و قالب موجب شکل پذیری ورق همانند قالب است می گویند.