چسب وکیوم یا همان چسب بلیستر محصولی است که وکیوم را به مقوا اتصال میدهد